16gb kit SK hynix 8gb pc4-2666v ddr4 2666 sodimm laptop memory ram For Sale

16gb kit SK hynix 8gb pc4-2666v ddr4 2666 sodimm laptop memory ram


Buy Now

16gb kit SK hynix 8gb pc4-2666v ddr4 2666 sodimm laptop memory ram:
$24.00

16gb kit SK hynix 8gb pc4-2666v ddr4 2666 sodimm laptop memory.


This listing is for 2 sticks of used SK hynix 8gb 2666v sodimm ram, 16gb total. Thanks!Buy Now

Documentation