Genuine IBM 08K8208 08K8209 AC Power Adapter IBM Lenovo ThinkPad, 16V 4.5A OEM For Sale

Genuine IBM 08K8208 08K8209 AC Power Adapter IBM Lenovo ThinkPad, 16V 4.5A OEM


Buy Now

Genuine IBM 08K8208 08K8209 AC Power Adapter IBM Lenovo ThinkPad, 16V 4.5A OEM:
$12.00

Genuine IBM 08K8208 08K8209 AC Power Adapter IBM Lenovo ThinkPad, 16V 4.5A OEM
Working in used condition.------Thank You


Buy Now

Documentation