Philippine Knoppix FAQ


From Knoppix Documentation Wiki
Jump to: navigation, search

UNSA NA ANG KNOPPIX?

Ang KNOPPIX ay usang compilation ug GNU/Linux software, nga mudagan sa CD ug DVD. Maayo ni kay mahibaw-an ang imong Video Card, Sound Card, Network Card, Printer, Modem ug uban pa. Kaning linux ay mao sa Linux demo, a training course CD, a rescue system or as a platform para commercial software product demos.

Modagan na sa CD.


Unsa man ang Hardware Requirements para dinhi?

Para modagan ang Knoppix Linux. Gikinahanglan mo ang:

    - Intel-compatible nga CPU (i486 o mas maayo),
    - 32 MB nga RAM para text mode, ug labing minos 82 MB nga memory kung graphical mode with KDE. 
      (Para makapadagan ug various Office applications, labing minos 128 MB ang girekomendar nga memory),
    - a bootable CD-ROM/DVD drive (IDE/ATAPI, Firewire, USB or SCSI),
    - a standard SVGA-compatible graphics card,
    - and a standard serial or PS/2 mouse, or IMPS/2-compatible USB Mouse.

Asa man ko makangayo ug Knoppix CD?

Mao ka maka download ug LINUX sa [www.Knopper.Net]. Kung naa ka problema sa pag download ug knoppix image. Mao ka makangayo ug copy sa Cebu GNU Linux User's Group(CEGNULUG). just pay for CD and mobilization cost.

  Kani ang available option mara magroon ug Knoppix
  Option 1. CD only  ($0.75)
  Option 2. CD  Installation  Training(Linux Setup) Basic Manual ($9.00)
  Option 3. Option 2  Tech. Support ($20.00)